Třetím dílem v naší sérii, která ukazuje, jak může vypadat vypracovaná povinná četba k maturitě, je klasika od Karla Hynka Máchy Máj. Pomáháme ti, aby pro tebe byla maturita v pohodě. Na konci článku najdeš seznam všech děl, které se ke zkoušce můžou hodit.

Kniha Máj

 • Autor: Karel Hynek Mácha
 • Literární druh: Poezie (Lyrika)
 • Literární žánr: Lyricko-epická báseň

Děj díla Máj

Zpěv: Když Jarmila čeká na Viléma u jezera tak k ní přijde zpráva o budoucí popravě Viléma. Jarmila proto spáchá sebevraždu skokem do jezera. Na začátku je obraz májové přírody. Jediný dialog je rozhovor posla a Jarmily. Končí svoláním „Jarmilo, Jarmilo, Jarmilo“.

Zpěv: Z Vilémových vzpomínek se dozvíme, že poté co ho otec vyhnal z domu, tak byl vůdce loupežníků. Během toho se zamiloval do dívky. Po zabití jejího svůdce zjistil, že to byl jeho otec. Ve vězení Vilém přemýšlí nad vinou a trestem, posmrtném životě a nad lhostejností lidí nad lidským osudem. Ozývají se kapky = ubíhá čas, konec „Viléme, Viléme, Viléme“.

 1. Intermezzo – sbor duchů čeká o půlnoci na mrtvého Viléma.
 2. Intermezzo – Žalozpěv loupežníků nad ztrátou svého vůdce.
 3. Zpěv: Báseň vrcholí. Vilém je vyveden z města a lidé se sbíhá k jezeru. Vilém se loučí s májovou přírodou a promlouvá s obláčky, které žádá, aby pozdravili jeho zem. Je zde protiklad májové přírody a lidského osudu. Zpěv končí svoláním „Viléme, Viléme, Viléme“
 4. Zpěv: Na silvestr se po 7. letech vrací domů poutník (autor). Prochází místem Vilémovi popravy a v hospodě se dozvídá o příběhu Jarmily a Viléma. Poté odchází ale 1. máje se vrací. Báseň končí politováním nad postavami a autorem. Hynku, Viléme, Jarmilo.

Časoprostor: krajina u Doks (pod Bezdězem. Noc před a ráno po Vilémovou popravou. Po 7. letech

Přečti si také:   Jak napsat odvolání na vysokou školu

Kompozice: Skladbě předchází věnování a báseň. Chronologický děj. Skladba je rozdělena do 4.zpěvu a mezi zpěvu.

Vypravěč: Je sám autor stylizovaný do postavy poutníka, poslední zpěv je v ich-formě.

Veršovaná výstavba: jambický verš, obkročný rým

Typy promluv: dialog a monolog

Téma: oslava májové přírody, kontrast společnosti x krása májové přírod, ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, bezcitnost mezilidských vztahů, lhostejnost k osudu člověka )

Motivy: tragická láska, smrt, nenávist, májová příroda, 3 základní symboly:

a.poutník (symbol svobody) b. vězeň (smrt, uvěznění) c. země (matka-kolébka/hrob)

Jazykové prostředky: Moderní básnická řeč, obraz přírody – barvivost, city. Popisy májové přírody.

Básnické prostředky: epiteton (bledé jasno), přirovnání (slzy lásky), metafora a personifikace (jezero zvučelo tajný bol), oxymóron (umřelé hvězdy svit), gradace (temná noc), zvuková stránka (důraz na zvukovou krásu verše)

Vyprávěcí způsob: vyprávění, popisné pasáže, retrospektiva

Hlavní postavy díla od Karla Hynka Máchy

 • Lyrický subjekt – rozervaný romantický hrdiny
 • Vilém – vůdce loupežníků, lyrický subjekt
 • Jarmila – Vilémova láska, spáchá sebevraždu
 • Hynek – náhodný kolemjdoucí, poutník, autor
 • Vilémův otec – svůdce Jarmily

Karel Hynek Mácha

 • Představitel českého romantismu.
 • Pocházel z Prahy z Malé Strany.
 • Studoval gymnázium, filozofii a práva.
 • Mácha hodně cestoval po zříceninách a hradech v Čechách, většinou pěšky, podnikl i cestu do Itálie.
 • Hrál v Ochotnickém divadle.
 • O jeho nevydaná díla se staral jeho bratr Michal Mácha a kamarád Karel Sabina.
 • Jeho dílo se vymykalo všemu, co bylo v novočeském básnictví před ním i po něm.

Díla: Cikáni, Obrazy ze Života mého, Pouť Krkonošská.

Seznam povinné vypracované četby

 1. Romeo a Julie
 2. Lakomec
 3. Máj (tady seš)
 4. Povídky malostranské
 5. Noc na Karlštejně
 6. Pygmalion
 7. Krysař
 8. Petr a Lucie
 9. R.U.R.
 10. Rozmarné léto
 11. Malý princ
 12. Další postupně doplníme.

Klikni pod článkem na ikonku tiskárny a rovnou si to vytiskni. A sdílej i dalším, určitě budou rádi 😉