Noc na Karlštejně, dílo Jaroslava Vrchlického, je také možné zařadit mezi povinnou četbu, kterou musíš mít k maturitní zkoušce. Proto jsme i toto drama zařadili mezi ukázky, jak může vypadat vypracovaná povinná četba. Na konci textu najdeš i další díla, o kterých v naší 28dílné sérii píšeme.

Noc na Karlštejně

 • Autor: Jaroslav Vrchlický
 • Literární druh: drama
 • Literární žánr: komedie (pro nižší vrstvu)

Děj díla

Je rozdělený do tří jednání, odehrává se na hradě Karlštejn v 2. pol. 14 st. V době vlády Karla IV., roku 1363, se na hrad sjíždí panovník a jím pozvaní hosté, cyperský a jeruzalémský král Petr a Štěpán Bavorský.

Přestože ženy mají na hrad vstup zakázán, přijíždějí nezávisle po sobě královna Alžběta, která neunesla stesk a žárlivost a neteř purkrabího Alena. Ta z lásky ke zde sloužícímu Peškovi chce vyhrát sázku uzavřenou se svým otcem, že pokud se dostane na hrad, svolí otec ke sňatku.

Obě ženy se přestrojí za pážata. Král Petr něco tuší, žádá po pážeti polibek a při vzájemném zápase páže zlomí meč. (Láme meče jako mrkev). Císař v něm pozná svou ženu. Následně je vyzrazena i přítomnost Aleny. Císař je za tuto shodu okolností vděčný, neboť Alenino přestrojení může zachránit čest císařovny.

Z toho důvodu je Aleně odpuštěno, její Pešek je pasován na rytíře a císařovna úspěšně předstírá svůj příjezd na hrad s omluvou, že se při lovu ztratila v lesích. Hra končí odjezdem Karla a jeho ženy Alžběty na její hrad Karlík a novým císařovým rozhodnutím, které zpřístupňuje Karlštejn i ženám.

Časoprostor: hrad Karlštejn

Kompozice: 3 dějství, prolog

Přečti si také:   Vypracovaná povinná četba 11: Malý princ

Vypravěč: Er-forma

Jazykové prostředky: Archaismy, knižní výrazy, metafora, epiteton

Postavy v díle Noc na Karlštejně

 • Karel IV. – moudrý, hodný, laskavý, chytrý, chápavý
 • Arnošt z Pardubic – arcibiskup, pomáhá císaři
 • Purkrabí Ješek z Wartenberka – správce Karlštejna
 • Král Petr – je na návštěvě, zajímají ho hlavně ženy a láska
 • Vévoda Štěpán – přijel z politických důvodu
 • Pešek – páže na Karlštejně, je zamilovaný do Aleny
 • Alena – miluje Peška, pro lásku je ochotná udělat cokoliv
 • Alžběta – 4. manželka Karla IV., žárlivá, oddaná, milující, láme meče jako mrkev.
 • Motiv: Láska vítězí i nad zákony.

Jaroslav Vrchlický

 • 1853–1912
 • Narodil se v Lounech
 • Jmenoval se Emil Frýda
 • Studoval na gymnáziu v Praze v Klatovech, po studiu vstoupil do kněžského semináře, pak přestoupil na filozofickou fakultu
 • Studoval dějepis, filozofii, francouzskou literaturu
 • Dostalo se mu vysokých poct – jak doma, tak i v zahraničí (byl členem České akademie věd, členem obdobných akademických institucí v cizině
 • Literární gigant – rozsáhlé dílo, myšlenkově je až za Nerudou
 • Autor nejrozsáhlejšího díla v české literatuře (144 vlastních knih, 98 překladů z 18 jazyků)
 • Byl nominován na Nobelovou cenu za literaturu (cena mu nebyla udělena)
 • 1908 onemocněl těžkou mozkovou chorobou (po 4 letech nemoci podlehl v Domažlicích).

Díla: Z hlubin, Dojmy a rozmary, Hudba v duši, Okna v bouři, Pavučiny, Zlomky epopeje, Hlasy v poušti

Seznam povinné vypracované četby

 1. Romeo a Julie
 2. Lakomec
 3. Máj
 4. Povídky malostranské
 5. Noc na Karlštejně (tady seš)
 6. Pygmalion
 7. Krysař
 8. Petr a Lucie
 9. R.U.R.
 10. Rozmarné léto
 11. Malý princ
 12. Další postupně doplníme.

Klikni pod článkem na ikonku tisku a rovnou si to hoď na papír. A sdílej i dalším, určitě budou rádi 😉