Angličtina je easy. Její základy zvládají i předškolní děti a naučit se dobře anglicky můžete prakticky v jakémkoliv věku. Neznamená to ale, že na vás nikde nečeká žádný chyták. Některé chyby jsou dokonce tak oblíbené, že je mnozí studenti dělají i při přechodu na pokročilejší úroveň jazyka. Pojďme se na 5 nejčastějších z nich podívat podrobněji.

It’s nebo Its?

It’s je zkráceným tvarem it is, což znamená „to je/je to“.

Naopak its je přivlastňovací zájmeno s významem jeho/její/svoje… Používá se pro neživotné předměty, zvířata a také mimina (neptejte se proč, je to tak prostě dáno). 

Its a it’s jsou tedy významově odlišné a jejich záměnou vyjádříme úplně něco jiného. Chybují s nimi začátečníci, ale také pokročilí. Proto je lepší si ujasnit hned význam obou výrazů.

Příklad chybného použití:

 • Its a beautiful day.
 • The dog rubs it’s head. 

Příklad správného použití: 

 • It’s a beautiful day – Je to krásný den
 • The dog rubs its head. – Pes si drbe (svoji) hlavu.
 • It’s a big dog. – Je to velký pes.

TIP: Nejpoužívanější aplikace na studium angličtiny >>

chyby-v-anglickem-jazyce

Borrow versus lend

České slovo půjčit zná angličtina ve dvou nejčastějších variantách borrow a lend. Jejich použití ale závisí na tom, na jaké straně „transakce“ stojíte.

Borrow se používá ve smyslu půjčit si od někoho

Lend znamená půjčit někomu

Příklad chybného použití:

 • Can I lend your pen?
 • I want to borrow money to him.

Záměnou slov lend a borrow vzniká spousta vtipných historek, ale také trapasů. Proto je lepší udělat si v těchto výrazech jednou provždy jasno.

 Příklad správného použití:

 • Can I borrow your pen? – Mohu si půjčit tvé pero?
 • I want to lend money to him! – Chci mu půjčit peníze!

Thousand x Thousands

Když začínáte s angličtinou, tak se většinou naučíte, že množné číslo lze nejčastěji a jednoduše tvořit přidáním koncovky -s. Například: cat (kočka), cats (kočky). 

Přečti si také:   Jak se učit jazyky a slovíčka: 30 super tipů

Existuje ale spousta případů, kdy to neplatí. Jedním z nich mohou být řádové číslovky, které jsou v běžném jazyce velmi používané hlavně při nákupech. 

Podívejme se na častou chybu:

The computer costs twenty thousands.

V případě číslovky thousand ale i hundred nepoužíváme koncovku -s pro vyjádření množného čísla u konkrétní ceny nebo množství.  

Správné použití:

 • The computer costs twenty thousand. – Počítač stojí dvacet tisíc.

Tvar s -s na konci lze použít v případě neurčitého množství, kdy počet vyjadřujeme například jen řádově.

 • There were thousands (hundreds) of people. – Byly tam tisíce (stovky) lidí.  
anglictina-caste-chyby

Among versus between

Tato slova mají podobný význam. O synonyma se ovšem nejedná. Poměrně dost lidí se v nich plete, jelikož do češtiny lze oba výrazy přeložit jako „mezi“.

Between používáme pro popis fyzické lokalizace předmětu mezi dvěma jinými místy, předměty či jinak pevně vymezenými hranicemi, například časově.

Among také znamená mezi, avšak v poněkud abstraktním smyslu. Například pokud mluvíme o nějakém konkrétním jedinci z určité skupiny lidí.

Příklad chybného použití:

 • I feel good between my friends. 
 • I found it among two boxes. 

Příklad správného použití:

 • I feel good among my friends. – Cítím se dobře mezi svými přáteli.
 • I found it between two boxes. – Našel jsem to mezi dvěma krabicemi.

Then versus than

Splést si tato slova je opravdu snadné. Rozdíl tvoří pouze jedna samohláska, i výslovnost se může zdát cizinci podobná. Věta při jejich záměně ale nedává vůbec žádný smysl, takže se pojďme podívat, jak to bude správně.

Than – znamená česky „než“  (porovnání)

Then – znamená ‚pak, poté“

Příklad chybného použití:

 • My flowers are more beautiful then his.
 • We ordered a pizza and than eat it. 

Příklad správného použití:

 • My flowers are more beautiful than his. – Mé květiny jsou hezčí než jeho.
 • We ordered a pizza and then eat it. – Objednali jsme si pizzu a pak ji snědli.

Zajímají tě jazyky? Máme pro tebe i ty nejčastější chyby v českém jazyce!