Víš, jaký je rozdíl mezi psychopatem a sociopatem? Jak se psychopat a sociopat projevují a jak je můžeš poznat? Pojďme se společně na tuto problematiku podívat a budeš mít jasno.

Rozdíl mezi psychopatem a sociopatem

Psychopat je velmi nebezpečný druh predátora, před kterým je třeba být na pozoru. Může tě velmi negativně ovlivnit a využít ke svému prospěchu. Jeho způsob chování a jednání je převážně manipulativní. To znamená, že dělá vše proto, aby lidé dělali jen to, co si přeje on sám. Tito lidé se velmi často objevují v kariérním žebříčku velmi vysoko. Jak se na tyto pozice dostali? Přesně vědí jak, kde a na koho zapůsobit.

A jak se takový psychopat projevuje? Je to bezcitný člověk s mělkými emočními projevy, který nedokáže být empatický, tzn., že se neumí vcítit do druhých lidí a nepociťuje pocity viny. Pozor, pokud mu jde o dosažení určitého cíle, dokáže být velmi šarmantní a společenský.

Sociopat se naopak projevuje asociálními rysy osobnosti. Nedokáže být ohleduplný, nevidí druhé a jejich potřeby, nedokáže se za své chování stydět a nemá žádné výčitky svědomí. Manipuluje se svým okolím stejně jako psychopat. S tímto člověkem nelze o ničem jednat a nelze se na ničem domluvit. Vidí jen svou verzi problému a nic jiného ho nezajímá.

Jaký je tedy rozdíl mezi psychopatem a sociopatem? Psychopat se se svou poruchou už narodí. K tomuto rysu osobnosti dochází díky vadnému vývinu určité části mozku, která je zodpovědná za emoce a sebekontrolu. Naopak sociopatem se člověk stane až v průběhu života. Dojde k tomu především působením psychických i fyzických traumat, zneužíváním a také týráním. Sociopat cítí emoce, ale ani to ho nedokáže zbrzdit a chová se nevhodně.

Sociopatie – příznaky

Jak se pozná sociopat? Sociopat má asociální projevy. Tento člověk dokáže na rozdíl od psychopata cítit emoce, dokáže se snadno rozčílit, bývá velice vztahovačný a často trpí nervozitou. Tato osoba si velmi složitě buduje jakékoliv vztahy a k ostatním lidem se staví spíše s pohrdáním. Sociopaté mívají vysoké IQ, nedokážou si ale trvale udržet zaměstnání a chybí jim zodpovědnost.

Sociopaté se vyskytují většinou mezi muži, ale ani u žen není tento problém žádnou vzácností. Pokud trpí sociopatií žena, vyznačuje se schopností vydírat, podvádět a vytvářet intriky.  

Přečti si také:   5 tipů, jak otevřít víno bez otvíráku

Jak vyléčit sociopata

Sociopata ve většině případů vyléčit nelze, ale v malém procentu lze tohoto cíle dosáhnout. Záleží jen na pacientovi, jak se ke svému problému postaví, jak hluboké je jeho trauma a zda jej bude chtít řešit. Sociopat na rozdíl od psychopata tuší, že jeho jednání není vhodné, ale neumí se k životním situacím stavět jinak.

Je třeba si však uvědomit, že tento problém vzniká postupně vlivem negativních situací, které se dějí většinou od dětství a tento proces se velmi problematicky navrací do normálu.

Znaky psychopata

Co je to psychopat? Psychopat je člověk, který neustále lže a svou lží manipuluje s ostatními lidmi. Proč to dělá? Protože touží po moci a koná vše proto, aby ji jakýmkoliv způsobem získal. Psychopat porušuje pravidla. Necítí, co je dobré a co je špatné. Jedná tak, aby to vyhovovalo jen jemu. Ostatní lidé ho nezajímají. Lidské chování vnímá jako slabost.

Jestliže se psychopati chovají lidsky a přátelsky, dělají to jen se záměrem někoho obalamutit a přesunout ho na svou stranu. Psychopat není empatický. Jde o vrozený problém. Neumí se vcítit do druhých lidí a zajímat se o jejich potřeby. Jde mu jen o sebe samého.

Jak se projevuje psychopat? Psychopat se chová nadřazeně a má sklony k narcismu. Má pocit, že je lepší než ostatní, nerespektuje jiné osoby a neumí zacházet s lidskými city.

Manipulátor psychopat

Psychopat dokáže natolik manipulovat s lidmi, že pocit viny pociťují ti, kteří jsou manipulováni. On sám pocity viny nikdy necítí. Dokáže způsobit i to, že člověk, na kterého zacílil svou manipulaci o sobě začne pochybovat a může přijít o jakékoliv adekvátní sebehodnocení.

Psychopat neprojevuje žádnou lítost a rád se uchyluje do role oběti. Tímto způsobem dokáže s lidmi také lehce manipulovat, protože v nich vyvolává samaritánské sklony a chtějí ho zachraňovat a pomáhat mu.

Jak se diagnostikuje psychopat?

Psychopata může diagnostikovat pouze zkušený psychiatr. Pokud má člověk určité rysy osobnosti, které vedou společnost k pocitu, že by mohl být psychopat, ještě neznamená, že jím opravdu je.

K diagnostice psychopatů lékaři používají spolehlivý test, ve kterém hodnotí jejich chování a dokážou jejich diagnózu velmi rychle odhalit.  

Pojďme to teď trošku odlehčit – možná tě překvapí, co vše se dozvíš o historii tetování.