Uplatnit se těsně po škole může být komplikované. Ani v případě, že ve svém oboru práci nenajdeš, nemusí být všechno ztraceno. Co je rekvalifikační kurz a proč je důležitá jeho akreditace? Jak si ji ověřit?

Jak najít po škole zdárně uplatnění

Mladí lidé jsou v poměrně obtížné situaci. O svém budoucím povolání rozhodují, aniž by často tušili, k čemu mají vlohy nebo jaká profese by je v budoucnu mohla naplňovat.

V případě, že si adept na konkrétní zaměstnání během studia vytvoří určitou představu, může jeho vize v praxi navíc být konfrontována s úplně odlišnou realitou. První zaměstnání po škole tak často očekávání, s nimiž mladý člověk do světa dospělých vstupoval, úplně nenaplní.

Pokud k tomu přidáme i nestabilní ekonomickou situaci a fakt, že není úplně snadné předpovědět, jak se změní trh práce, o které obory bude zájem a jaké nároky zaměstnavatelé začnou klást na znalosti a dovednosti absolventů konkrétních oborů, je jasné, že důležitá je především přizpůsobivost.

Co je rekvalifikační kurz

Tedy zkrátka nebát se rozšířit si už nabyté dovednosti nebo profesní zaměření úplně změnit. Pro mnohé tak může být řešením tzv. rekvalifikace. Ta se realizuje na speciálním rekvalifikačním kurzu.

Rekvalifikační kurzy jsou tak vlastně specifickou formou dalšího vzdělávání. Ministerstvo školství je definuje jako změnu nebo rozšíření stávající kvalifikace. Zájemce si může vybrat z poměrně širokého spektra oborů, jako je například administrativa, účetnictví, marketing, management nebo podnikání.

Z hlediska náročnosti jsou kurzy určeny začátečníkům a jejich absolventi v nich získají teoretické i praktické poznatky. Podány jsou natolik srozumitelnou formou, aby je posluchači dokázali uplatnit a mohli začít prakticky ihned pracovat v příslušném oboru.

Přečti si také:   Nejlépe placené práce v ČR: Které to jsou?

K čemu je důležitá akreditace

Každý takový program by měl být řádně akreditován. Akreditace je pověření ministerstva školství k pořádání rekvalifikačních kurzů a vydávání celostátně platného osvědčení o rekvalifikaci. Provozovatel tedy toto osvědčení mít musí pro vykonávání své činnosti.

Pro přehledné vyhledání udělených akreditací slouží Databáze akreditací MŠMT, kterou spravuje právě zmíněné ministerstvo. Přístupná je i veřejnosti, můžeš v ní tedy vyhledávat. Jako vyhledávací kritéria slouží název společnosti a název programu.