Mluvené slovo ovládáme všichni, ale psaný text už bývá často problém. Při čtení některých emailů a dopisů by si člověk občas nejraději zakryl oči. Existují slova a pravopisné jevy, které dělají lidem největší problémy a týká se to i vysokoškoláků.

Mnoho cizinců potvrdí, že český jazyk není zrovna snadný. My všichni ho používáme odmala, učíme se ho ve škole, a přesto i nám, rodilým mluvčím, dělá často problémy. Jaké děláme nejčastější chyby v češtině?

Gramatické desatero

Jsou slova a pravopisné jevy u nichž platí, že opakování je matka moudrosti. Proč? Patří k těm, ve kterých děláme nejčastější gramatické a pravopisné chyby. Vzdělané lidi nevyjímaje. Pojďme se seznámit s deseti omyly v písemném projevu, které děláš možná i ty a otestuj se, jak jsi na tom.

  • tip x typ – I když má každé jiný význam, přesto se v nich hodně z nás dopouští chyby. Tip je doporučení (tip na film), typ znamená druh něčeho (typ auta).
  • hold x holt – Tak tohle je velká záludnost. Hold je pocta (vzdát někomu hold), holt je čiré konstatování (Holt si to musíš příště lépe rozmyslet).
  • abychom x abysme – Gramatický oříšek. Ale vysvětlení je jednoduché. Jediný správný tvar je abychom. Tak si to zapamatuj.
  • výjimka x vyjímka – Chybu, kterou dělají studenti napříč věkovými kategoriemi a nejen oni, zatopit umí i dospělým. Správně je pouze tvar výjimka.
nejcatsejsi-chyby-v-cj
  • standardní x standartní – Nevinná záměna písmen zcela změní význam. Standardní znamená obvyklý, běžný. S písmenem t se píše standarta (prapor).
  • mimojiné x mimo jiné – Nenech se zmást, jedná se o dvě slova, a tak se píše samostatně, správně je tedy mimo jiné.
  • mně x mě – Evergreen ve skloňování zájmena já. Dělá poměrně velké problémy. Nezbývá než si to zapamatovat. používáme ve druhém a čtvrtém pádu. Mně ve třetím a šestém. Mnemotechnická pomůcka: tobě = mně. (Tobě to sluší = Mně to sluší)
  • bizarní x bizardní – Máš tendence jako většina ostatních napsat ve slově písmeno d? Tak na to honem zapomeň. Bizarní znamená neobvyklé, zvláštní, je odvozeno z francouzského bizarre, takže tam „d“ nepatří.
  • viz. x viz – Přiznej se, víš, že viz není zkratka, ale celé slovo? Takže tam tečka nepatří.
  • shlédnout x zhlédnout – Ani jedno není špatně, jen si musíš dát pozor, v jakém případě je použiješ. Pokud se díváš směrem dolů, píšeš shlédnout (shlédli jsme do údolí), zhlédnout znamená spatřit nebo zúčastnit se nějaké akce (zhlédl jsem pěkný film).
Přečti si také:   Vypracovaná povinná četba 3: MÁJ