Malý princ vysvětlení nepotřebuje, mohl by někdo tvrdit. Každý si určitě v příběhu dokáže najít své poselství, pojďme se ale i tak podívat na jednotlivé kapitoly, a alespoň tě nasměrovat k jejich hlavním myšlenkám.

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ – rozbor díla

Pojďme se podívat na rozbor Malého prince a jeho jednotlivých kapitol. Tady je vysvětlení slavné knihy jedinečného spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho.

1. kapitola – Hroznýš

,,Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat,“ dočteš se v první kapitole. Antoine de Saint-Exupéry se vrací do doby svého dětství. V první kapitole autor vysvětluje rozdílný pohled na realitu očima dítěte a dospělých. Dospělí, kterým je obrázek předložen, jsou uzavřeni ve svém světě, nechápou pohled dítěte, navíc nemá tolik důležitosti jako pohled jejich vlastní.

2. kapitola – Beránek

 ,,Prosím pěkně… nakresli mi beránka…,“ prosí v druhé kapitole Malý princ. Ztroskotání letce v poušti můžeme přirovnat k životní krizi. Stejně tak, jako letec skončil v poušti sám, je i člověk, který prožívá krizi v duši osamocený. Avšak rozmlouváním s někým jiným, nám zprostředkuje lepší pochopení sebe sama, a navede nás na cestu vedoucí z krize.

3. kapitola – Planeta

Letec poznává, že malý princ pochází z jiné planetky. Malého prince zarazilo, že chtěl letec nakreslit beránkovi provaz. Odpověděl mu, že beránek nemá kam jít, protože jeho planetka je malá. V této kapitole jde o postupné seznamování Exupéryho s vnitřním dítětem.

TIP: Malý princ patří mezi díla, které je fajn mít připravené k matuře. Zjisti, jaké jsou další nejlepší knihy k maturitě.

4. Kapitola – Čísla

,,Podal tehdy o svém objevu obsáhlý výklad s ukázkami na Mezinárodním astronomickém kongresu. Ale nikdo mu nevěřil, protože byl nezvykle oblečen.“ Skořápka je pro mnoho lidí důležitější než to, co je ukryto pod ní.

5. kapitola – Baobaby

,,A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už nikdy se ho nezbavíme. … A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji.“ Baobaby jsou alegorií pro všechno, čeho je zkrátka moc. Svět je tvořen protichůdnostmi a jen pečlivostí a odpovědností lze udržet rovnováhu života na Zemi.

6. Kapitola – Západ slunce

,,Víš…, když je člověku smutno, má rád západy slunce…“ Západ slunce je tady symbolem končícího dne, ale také očekávání dne nového, který je zatím zahalený závojem tajemství. Nikdy nevíme, co nám nový den přinese.

7. kapitola – Trny

Malý princ s letcem se baví o tom, jak důležité jsou trny na květinách. Letec ale nepovažuje toto téma za důležité, a také to malému princi řekne, čímž ho rozzlobí až k pláči. V ten moment si letec uvědomí, že to od něj nebylo hezké a snaží se ho utěšit. Láska jako cit může člověka srazit na kolena nebo jej učinit lepším. Láska a trápení patří k sobě.

maly-princ-rozbor-dila

8. kapitola – Květina

V osmé kapitole se malý princ potkává s květinou, která je odlišná od těch, co na jeho planetě běžně rostou. Jednoho dne po východu slunce rozkvetla a byla moc krásná, a také to o sobě věděla. Malý princ ji obdivoval a dělal pro ni vše, co si přála, ale nabyl pocitu, že není skromná, ba dokonce je marnivá. Necítil se s ní dobře a raději odešel. Když vypráví zkušenost s květinou letci, uvědomí si, že květinu asi špatně pochopil. Odlišnost nám nedává právo povyšovat se nad ostatní a posuzujeme-li druhého pouze podle jeho slov, můžeme se v něm mýlit. ,,Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov.“  

9. kapitola – Odlet

Malý princ se chystá opustit svou planetku. Celou ji uklidí a naposledy zalije marnivou růži. Bylo mu z toho smutno. Nevyznal se v jejím chování. Odchází. Poselství této kapitoly tkví v tom, jak nám odstup od problému dává šanci získat na něj nový pohled.

10. kapitola – Král

Malý princ se vydává na cestu po asteroidech. Hned na prvním potkává krále, který je velmi panovačný a chce všem a všemu dávat příkazy, rady a rozkazy. Přitom má malou planetku, na které není téměř komu vládnout. Je velmi umíněný. Poselství této kapitoly tkví v myšlence, že setkání s nekontrolovanou mocí může být životu nebezpečné, ať už se skrývá v člověku samotném, nebo si ji nárokují instituce.

11. kapitola – Domýšlivec

,,Domýšlivci slyší pouze chválu.“ Na dalším asteroidu se Malý princ potká s domýšlivcem. Ten byl spokojen, že je obdivován. Avšak domýšlivý lidé si falešně uvědomují svou cenu skrze jiné lidi.

12. kapitola – Opilec

,,Piji, …abych zapomněl, …že se stydím, …že piji.“ Setkání s pijákem v této kapitole poukazuje na bludný kruh závislého člověka, a nemusí se jednat pouze o alkohol.

13. kapitola – Obchodník

Na další planetce se Malý princ potkává s byznysmenem, který počítá hvězdy a je velmi vážný. Na otázku Malého prince, proč je počítá, se princ dozvídá, že důvodem je to, že je byznysmen vlastní. Malý princ si uvědomil, že je pro svoji planetu prospěšný, když se stará o to, co vlastní. Muž však svým hvězdám prospěšný nebyl. Vlastní hvězdy, kterých si ale nijak neužívá. Jde o to, že místo aby žil pro smysl života samotného, povýšil nad smysl života vlastnictví.

14. kapitola – Lampář

,,Příkaz je příkaz.“ Malý princ potkává na další planetce lampáře, který neustále jen rozsvěcí a zhasíná lampu – drží se velmi starého příkazu, který už nedává smysl, protože se planetka otáčí rychleji a lampář ani nemá čas na odpočinek a spánek. Malý princ mu navrhne, jak si prodloužit den, ale lampáři se řešení nelíbí. Lampář neřeší smysl své práce, kterou navíc nemá ani rád. V této kapitole nám Exupéry ukazuje, jak je nesmyslné dělat něco, co nám brání žít náš život a jak je ubíjející nenajít odvahu věci změnit.

maly-princ-lampar-poselstvi

15. kapitola – Zeměpisec

Na další planetě bydlí zeměpisec. Zapisuje moře, veletoky, hory, města a pouště, které objevili badatelé. Badatel nejdříve musí donést důkaz o svém objevu a pak teprve jeho objev zeměpisec zapíše. Zeměpisec se vyptává i na planetu prince, ten mu ji popíše. Zeměpisec však považuje existenci růže za nedůležitou. Mluví jen o důkazech objevů, ale věci samotné ho nezajímají. Exupéry tady poukazuje na dvojí tvář vědy. Život a zkušenosti pro vědu nejsou podstatné.

Přečti si také:   Jaké jsou nejčastější chyby v češtině? Neděláš je taky?

16. kapitola – Země

,,Země není jen tak ledajaká planeta!“ Na Zemi je spousta lidí, které již Malý princ potkal na ostatních planetkách, ale tady je od každého typu několik tisíců až miliónů takových.  Poselství kapitoly tkví v tom, že ač je na Zemi mnoho různých lidí, nezaručuje to, že vždy narazíme na ty správné, ba naopak.

17. kapitola – Had

 ,,Osamělí jsme i mezi lidmi,…“ Princ potkává na poušti hada, ale jinak je na poušti sám. Je velká a bez lidí. Myšlenou tady je, že i když jsme mezi velkým množstvím lidí, můžeme mezi nimi být duševně izolovaní a cítit tak samotu i uprostřed davu.

18. kapitola – Poušť

Malý princ se setkal s květinou, které se ptal, kde jsou lidé. Vysvětlila mu, že lidé nemají kořeny, a tak je vítr odvál. Alegorie kořenů tady je pevnost. Kořeny mohou být naší vírou, či rodinou a přáteli – tím, co nám dává pevný bod v našich životech.

19. kapitola – Ozvěna

Malý princ vystoupal na vysokou horu. Chtěl vidět celou Zemi a lidi. Zavolal pozdrav a slyšel jen ozvěnu. Chtěl se přátelit, ale hory vždy odpovídají jen ozvěnou.  Pomyslel si, že Země je zvláštní planeta, kde lidé opakují, co slyšeli. Tento příběh můžeme chápat tak, že naše slova a činy se vracejí jako ozvěna. Mají váhu a dopad na náš život, ať už jsou dobré, nebo zlé.

20. kapitola – Růže

Malý princ se při jeho cestě za lidmi dostává do zahrady, kde objeví květiny, které jsou stejné jako ta marnivá na jeho planetě. Myslel si, že její krása je ojedinělá, že jeho květina je výjimečná. Viděl, že tomu tak není, a plakal. Je otřesena jistota, kterou dávala Malému princi domnělá jedinečnost jeho růže, protože na ní viděl jen vnější vlastnost.

21. kapitola – Liška

„…správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto.“ Malý princ se setkává s liškou, která mu ale poví, že není ochočená, když si s ní princ chce hrát. Malý princ neví, co znamená ochočit. Liška mu vysvětlí že ochočí-li si Malý princ lišku, bude ona jediná pro něj a on jediný pro ni. Budou přátelé. Tu si vzpomene na svou růži a pomyslí si, že si jej ochočila. Pochopí, proč je jeho růže jediná na světě. Čím více se poznáváme, stáváme se pro druhého důležitými.

maly-princ-lcharakteristika-postav

22. kapitola – Výhybkář

,,Jedině děti vědí, co hledají.“ Malý princ se potkává s výhybkářem. Povídají si o tom, co ti spěchající lidé hledají. Saint-Exupéry nám tímto příběhem říká, že je dobré udělat si čas jen pro sebe a své blízké. Mnohdy jsme odtrženi od přirozených životních rytmů.

23. kapitola – Podnikatel

V této kapitole se Malý princ setkává s obchodníkem, který prodává pilulky zahánějící žízeň. Díky nim lidé ušetří padesát tři minuty času týdně. Malý princ se zamyslel, co by s ušetřeným časem udělal on:  ,…šel bych docela pomaloučku ke studánce…“ Někdy naše činy nedávají smysl, je potřeba se zastavit a pochopit, co pro náš spokojený život má opravdu smysl.

24. kapitola – Pouť

Malý princ s letcem se vydávají hledat studnu, protože jim došla voda a bez ní by brzo umřeli. Povídají si o věcech, které mají na světě smysl, vzájemně se poznávají a letec si uvědomuje, jak je princ křehký a je třeba ho chránit. ,,Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…“ Cesta ke studni je důležitá v tom, že cestou musíme překonávat překážky a tím se stáváme moudřejšími. Stejně tak jako cesta životem. Poušť je místem uzdravení a opakem povrchního a konzumního světa.

25. kapitola – Studna

,,Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“ Našli studnu. Malý princ se napil. Napil se i letec. Nalezení pramenu, studny v poušti lidského života je dar života samotného. S jeho překážkami, poznáními, láskami, úspěchy i neúspěchy, radostmi i bolestmi. Nalezení vody je alegorií nalezení smyslu života. 

26. kapitola – Odchod

Letci se podařilo opravit svůj stroj. Jde na setkání s Malým princem jak se předešlý den domluvili. Had uštkl Malého prince a ten klesl na zem do písku. Vrací se ke své růži. Nic z toho, co zemřelo, neztrácíme, ale nosíme ve své paměti a ve svém srdci jako vzpomínku.

27. kapitola – Vzpomínka

Letec se šťastně navrátil mezi své kamarády, ale příběh, který prožil v poušti, nikomu nevyprávěl. Vrátil se zpět do dospělosti a na dítě uvnitř sama sebe mu zbývá vzpomínka.

správně vidíme jen srdcem co je důležité zůstává očím skryto

Malý princ charakteristika postav

 • Malý princ – má velkou představivost, je hodně zvědavý, moudrý a přátelský
 • Princova květina – zdá se být marnivá a nafoukaná
 • Pilot – autor díla; dospělý vypravěč příběhu, je to samotář a snílek, který v sobě hledá duši dítěte, které se nechce vzdát, nechce se stát dospělým, a ani jim nerozumí
 • Král – pořád si potřebuje dokazovat svoji nadřazenost, je panovačný
 • Domýšlivec – je samolibý a potřebuje slyšet jenom samou chválu na svoji osobu
 • Pijan – osamělý, bojuje se svou závislostí, ale je v bludném kruhu
 • Businessman – je stále velmi zaneprázdněn, zakládá si na preciznosti a přesnosti, na nic nemá čas, je pro něj důležité věci vlastnit, aniž by pro něj byly jakkoli užitečné
 • Zeměpisec – sobecký, myslí si, že je nepostradatelný, nezáleží mu na ostatních, puntičkář
 • Lampář – pracovitý, ale smutný, zpátečnický, neschopný učinit změnu
 • Liška – moudrá, přátelská, pozitivně ovlivnila smýšlení Malého prince
 • Výhybkář – pracovitý, altruistický (dělá něco pro druhé)
 • Obchodník s pilulkami na žízeň – pracovitý, ale představuje spěch a honbu za náhražkami
 • Had – zákeřný, ale nápomocný

Malý princ: Literární směr

Tuto filozofickou pohádku, alegorický příběh, francouzského autora řadíme do fiktivní autobiografie. Jedná se o prozaický epický žánr plný symboliky a značného množství kontrastů.

Malý princ a jeho poselství

Mnoho myšlenek už víš z rozboru Malého prince, z jednotlivých kapitol, které jsme v tomto článku uskutečnili. Snad už jen na závěr přikládáme, co se z knížky můžeme prostřednictvím příběhů dozvědět. Jaké bylo tedy poselství Malého prince, které nám francouzský letec a spisovatel Antonie de Saint-Exupéry prostřednictvím postav a vyprávění vzkázal?

 • Nezapomínejme na to malé dítě v nás – buďme otevření všem myšlenkám.
 • Buďme k sobě upřímní. Nebojme se změny, snažme se dělat věci, protože nám dávají smysl – dělat věci jen pro peníze a vlastnictví nám spokojenost nepřinese.
 • Užívejme si život a jeho cestou věnujme svůj čas rodině a přátelům.
 • Každý člověk je nějaký, má své vlastnosti, ale těch špatných je třeba si všímat a pracovat na nich.
 • Cesta je cíl. Smyslem života je prožít ho naplno.

Už si Malého prince četl a chceš napsat recenzi? Poradíme, jak napsat recenzi na knihu nebo se můžeš vrhnout na to, jak napsat úvahu.