Každý student vysoké školy moc dobře ví, že jedním z nejstěžejnějších momentů studia je napsání a následné obhájení závěrečné práce. Pokud jsi ještě neměl tu čest a tento důležitý úkol tě teprve čeká, jistě před tebou stojí mnoho otazníků. Máš vyřešené téma, druh výzkumu a možná se ti podařilo už i ,,nahrabat“ nějaké ty literární a odborné zdroje. Po všem výše jmenovaném však přichází na řadu zásadní otázka. Jak citovat v bakalářské práci? Škola od školy i fakulta od fakulty se v tomto ohledu můžou na základě svých interních norem lišit. Existují ovšem obecná pravidla, kterými je dobré se při citacích a tvorbě referenčního seznamu řídit.

Správná citace = polovina úspěchu

Splnění všech náležitostí a dodržení citačních pravidel je nejen nutné pro úspěšné hodnocení závěrečné práce, ale kvalitní provedení těchto úkonů povede jednoznačně k lepšímu výsledku. Pro některé to může být docela ,,velký oříšek“, jakmile se do toho však dostaneš a pravidla citování v bakalářské práci si internalizuješ, bude to potom už úplná hračka.

 Parafráze v bakalářské práci aneb nepřímé citace

Tou nejširší oblastí, kterou budeš při psaní používat, jsou nepřímé citace v bakalářské práci. Jednoduše řečeno se jedná o to, že ty si přečteš nějakou informaci ideálně v odborné literatuře a tento poznatek si v hlavě přetvoříš do svého autorského jazyka, který v práci používáš. Prostě to napíšeš tzv. vlastními slovy. A protože můžeš parafrázovat myšlenku, která se rozléhá napříč celou knihou, ne pouze v jednom odstavci, většinou se neuvádí údaj o straně, kde byla informace získána. Uvádí se pouze širší údaje o dané referenci.

Přímé citace v bakalářské práci

Bakalářská práce není o tom, že jen překopíruješ to, co už někdo napsal. Proto by se také přímé citace v bakalářské práci měly vyskytovat v mnohem menší míře než citace nepřímé. Na mnohých školách existují dokonce velmi přísné limity, které v procentuálním rozsahu práce nesmí překročit stanovenou hodnotu, která není nikterak vysoká. Obecně se studentům doporučuje využít vždy možnost parafrázování a na přímou citaci přistoupit až tehdy, pokud by změna formulace daného sdělení narušila podstatu věci a je nutné její přesné interpretování bez jakékoli odchylky od původního stavu. V opačném případě by pak mohlo dojít k rozbití kontextu a správnosti tvrzení, a tak by se člověk, který danému tématu rozumí a případně zná velmi dobře autora a dílo, asi držel za hlavu, a přílišnou iniciativu nechat tě projít příliš neřešil.  

Přečti si také:   Jak napsat recenzi na knihu nebo film

Specifické citace

Zatímco u citací standardních literárních zdrojů je formát jasný, ač se pořadí jednotlivých údajů u různých norem liší, vždy zde bude obsaženo příjmení a jméno autora, název knihy (příp. název článku), datum vydání, vydavatel, místo vydání, příp. I počet stran a ISBN, a pakliže se jedná o článek, tak název periodika a strany, na kterých je v periodiku článek umístěn (např. JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: Dobrovský, 2021. 1400 s. ISBN 978-80-277-0315-9).

Jsou ale o něco ošemetnější zdroje, kde je citace o něco zapeklitější. Ptáš se, jak citovat webovou stránku v bakalářské práci? V podstatě úplně stejně, jen místo názvu knihy či periodika napíšeš název webu. A protože se jedná o webový zdroj, musíš uvést také jeho URL (např. Seznam.cz [webová stránka]. Retrieved 1.1.2022 from the World Wide Web: http://www.seznam.cz – formát se však může opět lišit).

Často se také studenti ptají, jak citovat zákon v bakalářské práci. Dalo by se říct, že jde o nejsnazší citaci vůbec, uvede se v podstatě jen číslo zákona a název (např. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky).

Co dalšího tě čeká v bakalářské práci

Citace jsou diskutovaným tématem, pokud se bavíme o vytvoření závěrečné vysokoškolské práce. O citacích ze zdrojů, které obsahují slova, jsme si už řekli hodně, takže to hravě zmákneš. Co ale dělat, když se objeví otázka, jak citovat obrázky v bakalářské práci?

Těžko říct, neboť obrázky v podstatě nelze citovat v pravém slova smyslu. Platí však pravidlo, že pokud to není nezbytné provést jinak, je lepší dát obrázek do příloh. Na obrázek prezentovaný v bakalářské práci je ovšem nutné mít autorské oprávnění nebo obrázek vytvořit sám.

A co teprve nervy, když přemýšlíš nad tím, jak vytvořit dotazník k bakalářské práci? Tady je jen nutno dodat, že dotazník vždy musí korespondovat s cílem, který sis pro výzkumné šetření pomocí dotazníku zvolil/a, zda se jedná o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum a jaké možnosti vyhodnocení jsou pro tebe v daném čase reálné.

Abychom to shrnuli – když chceš vědět, jak citovat v bakalářské práci, koukni na web své fakulty, kde by to mělo být černé na bílém. A pokud to na webu neuvádějí, obrať se na vedoucího své bakalářky.

Když píše bakalářskou práci, zřejmě tě brzo čekají i závěrečné zkoušky – přečti si, jak se učit na státnice. Chystáš se dál na magistra, ale nevzali tě z kapacitních důvodů? Mrkni, jak napsat odvolání na vysokou školu.