Kreativitu v různých oblastech lze zúročit na celé řadě tuzemských i zahraničních soutěží, které jsou určeny pro různé věkové kategorie. Studující a začínající designéři, grafici či umělci si tak mohou vyzkoušet, jaké to je ponořit se do tématu a vytvořit dílo, které bude mít skutečné uplatnění. Troufneš si předvést, co dovedeš?

Každá oblast lidské činnosti vyžaduje určité schopnosti a dosažení vyšší úrovně jejich realizace nejen motivuje člověk k další práci, ale také vyvolává příjemné pocity splněného cíle. Také proto existuje prakticky pro všechny dovednosti nějaká soutěž, jejímž prostřednictvím nejenže můžeš získat další zkušenosti a rozhled v dané oblasti, ale zároveň si ověříš, že v něčem skutečně stojíš za to, nebo kde jsou tvé rezervy. Soutěže neslouží pouze k představení těch nejlepších nebo k jejich odměňování, ale hlavně k posílení celkové aktuálnosti daného odvětví. A design není v tomto směru výjimkou.

Na jaké soutěže se lze přihlásit

Soutěže s kreativním charakterem jsou vyhlašovány každoročně a často jsou spojené s nějakým definovaným tématem nebo naopak umožňují zviditelnění vynikajících prací studentů připravených v rámci běžného studia. Přihlášení do soutěže může řešit sám student nebo může být řešeno školou. Standardně je možné využít několik typů soutěží s ohledem na konkrétní zaměření nejen studia, ale také vlastních zájmů.

Soutěže vlastních návrhů

Prvním typem soutěží pro mladé umělce, grafiky či designéry jsou soutěže orientované na tvorbu konkrétního výstupu nebo tématu. Jedná se především o tzv. grafické soutěže, případně obdobné instituty, jež vybírají náměty se stejnou tématikou. Principem takové soutěže je vyhlášení zadání, jež má mít definovaný výsledek, účastníci pak vytváří dílo dle tohoto zadání. Typickým příkladem tohoto typu je logo soutěž požadující vytvoření loga produktu či služby. Grafické soutěže se často zaměřují na design webu či herní design, jedná se o užité umění využívající převážně virtuálních nástrojů.

Přečti si také:   Dělej, co tě baví! Ale jak?

Soutěže realizovaných prací

Druhou kategorii tvoří soutěže, do nichž se přihlašují práce realizované v rámci vlastního studia, nebo na základě zadání, jež nebylo přímo vymezeno (konečný produkt není určen, pouze orientační okruhy). Do této kategorie spadají především design soutěže a soutěže výtvarné. Design soutěže stojí prakticky na pomezí obou kategorií, jelikož jejichž výstupem je užité umění, jež může být vytvořeno přímo podle zadání, zpravidla jsou však v této oblasti vyhlašovány soutěže zaměřené na již realizované práce – typickým příkladem je Národní cena pro studenty pod taktovkou organizace Czechdesign, nebo soutěž pro mladé tvůrce Bestdesign (Best in Design ve Zlíně).

Speciální soutěže

Výše uvedené typy soutěží jsou obecně zaměřeny na design či užité umění, pokud se ovšem chceš vyřádit spíše umělecky, otevírá se ti řada možností také v této oblastí. Ideální je se poohlédnout po vyhlašovaných uměleckých soutěžích, které mohou být zaměřeny na klasické výstupy a řadí se většinou do kategorie vlastních návrhů díla dle zadaných kritérií. Nejčastěji jsou vyhlašovány výtvarné soutěže regionálního, celorepublikového ale i mezinárodního charakteru, do nichž můžeš zpracovat jak malbu či kresbu, tak třeba grafiku nebo plakát.