Železné hory jsou oblastí poměrně malou, také nepříliš známou, ale trasy pro horská kola se tady bez problémů najdou. Okruh vede pravými terény a málo využívanými místními cestami. Jestli si netroufáš, úseky mají pro případ blátivého počasí silniční alternativu.

Co tě na výletě čeká?

Usedni do sedla horáku a vydej se na 34,3 kilometrů dlouhou okružní trasu po Železných horách s převýšením 550 metrů. Trasa začíná i končí v Heřmanově Městci. Po cestě najdeš i několik možností, kde se napít a něco dostat do žaludku:

  • Heřmanův Městec
  • Licoměřice
  • Žlebské Chvalovice
  • Třemošnice
  • Starý Dvůr
  • Vápenný Podol
  • Kostelec u Heřmanova Městce

Co po cestě projedeš? Kudy kam?

Heřmanův Městec, Konopáč, Licomělice, Březinka, Pod Skálou, Licoměřice, Žlebské Chvalovice, Lhůty, Třemošnice, Hedvikov, Starý Dvůr, Skoranov, Vápenný Podol, Kostelec u Heřmanova Městce, Heřmanův Městec

Z náměstí Míru v Heřmanově Městci pojedeš asi 150 m po hlavní Čáslavské ulici, a pak odboč doleva Barákovou. Tento úsek po městě není cyklisticky značen. Baráková ulice se postupně stáčí doprava, vyvede tě za město a nasměruje na sousední Konopáč. Jestli vytazíš z vlakáče, tak nejkratší cesta směřuje nejdřív Tylovou ulicí na hlavní Čáslavskou, na ní přes přejezd doprava a už po 50 m doleva Konopáčskou ulicí, která tě taky dovede na Konopáč.

Z Konopáče pokračuj podle značení žluté značky, ta vede v lesích po širších i úzkých cestách. Pojedeš kolem Vlastějovského rybníčku, pak přes Licomělice, a nakonec asi po 8 km dorazíš na silnici od Konopáče. Zde už žlutou značku opusť a dej se po asi 350 m na silnici u hájovny doleva, Pod Skálou odboč kolmo doprava po modré značce (pozor, ne rovně, kudy taky modrá vede) a přes les se dostaneš až do Licoměřic. Pořád se drž modré, od Licoměřic tě povede společně s CT 4232 okrajem lesa víceméně po rovině přes Žlebské Chvalovice, pak Lhůty (v nichž se cyklostezka odpojí) a nakonec pod hradem Lichnice až na okraj Třemošnice. Na rozcestí Třemošnice-východ odboč po červené doleva po silnici do části Hedvikov. Zde silnice končí a dále máš dvě možnosti pokračování.

Méně terénní variantou lze jet po CT 4127 přes Peklo do Starého Dvora, naopak více terénní a kratší cesta vede od rozcestí Peklo u Hedvikova doleva po červené podél malého potoka. Tato cesta bývá blátivá a je vhodná jen pro horská kola a jezdce příliš nehledající pohodlné cesty. V každém případě se dostaneš do Starého Dvora, odkud už pojedeš dál po červené.

Přečti si také:   3 typy letních táborů v zahraničí: Který ti padne?

Široké polní cesty tě dovedou do Skoranova, za nímž značka stoupá ke Kozímu hřbetu. To je nejvýraznější stoupání po cestě, po hřebeni pokračuj až do Vápenného Podola a od něj se jede převážně z kopce až do konce cesty. Z Podola sleduj značení CT 4208, alternativně mohou zájemci o větší terény volit místo ni i modrou značku vedenou víc vlevo podél Podolského potoka. Obě cesty směřují do Heřmanova Městce.

Železné hory

Název Železné hory se v latinské podobě „Montes Ferrei“ objevuje už ve Zbraslavské kronice ze 13. století. Jedná se o nesmírné zajímavou a cennou oblast, a proto zde byla v roce 1991 vyhlášena chráněná krajinná oblast Železné hory. Pestrá a rozmanitá krajina je tvořena původními bukovými lesy, hlubokými údolími, loukami a poli.

V Železných horách je zachováno několik hradů, zejména Lichnice nad Třemošnicí, dále taky Oheb, Vildštejn, Rabštejnek a Žumberk. Ze zdejších kopců je možné spatřit při dobrém počasí Krkonoše, Orlické hory, Českomoravskou Vrchovinu i Polabí.

Oblast je super taky pro celoroční pohodu. V letním období patří mezi nejvíce navštěvované oblasti s možností koupání například Seč, Kraskov a Konopáč.

Heřmanův Městec

První dochovaná zpráva o Heřmanově Městci pochází z roku 1325. Město však bylo založeno již na konci 13. století, kdy Heřman z Lichtenburku kolonizoval kraj kolem hradu Lichnice. Střed města byl v roce 1989 vyhlášen městskou památkovou zónou.

Povést vypráví, jak měl Vladyka Heřman se svou ženou dvanáct synů. Ti po smrti rodičů vybudovali Heřmanův Městec a po nějakém čase začali ve svém panství loupit. Proti tomu zakročil král se svým vojskem a město oblehl. Heřmanovští však vyslali svým soukmenovcủm po toku řeky list leknínu jako symbol prosby o pomoc. Sousedé přitáhli na pomoc a královské vojsko bylo poraženo. Od té doby má Heřmanův Městec v erbu list leknínu jako připomínku králova úleku. No nezní to jako pohádka se šťastným koncem? Užij si cyklovýlet, a kdyby bylo potřeba více info, obrať se na místní znalce:

  • Informační centrum: nám. Míru 288, Telefon: 469 625 147, infocentrum@mesto-hm.cz, www.hermanuy-mestec.cz

Hledáš i další tipy na cestování? Mrkni na další tipy na výlety nebo se rovnou vydej do zahraničí na studijní pobyt.