Železné hory jsou oblastí poměrně malou, také nepříliš známou, ale trasy pro horská kola se tady bez problémů najdou. Okruh vede pravými terény a málo využívanými místními cestami. Jestli si netroufáš, úseky mají pro případ blátivého počasí silniční alternativu.

Co tě na výletě čeká?

Usedni do sedla horáku a vydej se na 34,3 kilometrů dlouhou okružní trasu po Železných horách s převýšením 550 metrů. Trasa začíná i končí v Heřmanově Městci. Po cestě najdeš i několik možností, kde se napít a něco dostat do žaludku:

  • Heřmanův Městec
  • Licoměřice
  • Žlebské Chvalovice
  • Třemošnice
  • Starý Dvůr
  • Vápenný Podol
  • Kostelec u Heřmanova Městce

Co po cestě projedeš? Kudy kam?

Heřmanův Městec, Konopáč, Licomělice, Březinka, Pod Skálou, Licoměřice, Žlebské Chvalovice, Lhůty, Třemošnice, Hedvikov, Starý Dvůr, Skoranov, Vápenný Podol, Kostelec u Heřmanova Městce, Heřmanův Městec

Z náměstí Míru v Heřmanově Městci pojedeš asi 150 m po hlavní Čáslavské ulici, a pak odboč doleva Barákovou. Tento úsek po městě není cyklisticky značen. Baráková ulice se postupně stáčí doprava, vyvede tě za město a nasměruje na sousední Konopáč. Jestli vytazíš z vlakáče, tak nejkratší cesta směřuje nejdřív Tylovou ulicí na hlavní Čáslavskou, na ní přes přejezd doprava a už po 50 m doleva Konopáčskou ulicí, která tě taky dovede na Konopáč.

Z Konopáče pokračuj podle značení žluté značky, ta vede v lesích po širších i úzkých cestách. Pojedeš kolem Vlastějovského rybníčku, pak přes Licomělice, a nakonec asi po 8 km dorazíš na silnici od Konopáče. Zde už žlutou značku opusť a dej se po asi 350 m na silnici u hájovny doleva, Pod Skálou odboč kolmo doprava po modré značce (pozor, ne rovně, kudy taky modrá vede) a přes les se dostaneš až do Licoměřic. Pořád se drž modré, od Licoměřic tě povede společně s CT 4232 okrajem lesa víceméně po rovině přes Žlebské Chvalovice, pak Lhůty (v nichž se cyklostezka odpojí) a nakonec pod hradem Lichnice až na okraj Třemošnice. Na rozcestí Třemošnice-východ odboč po červené doleva po silnici do části Hedvikov. Zde silnice končí a dále máš dvě možnosti pokračování.

Méně terénní variantou lze jet po CT 4127 přes Peklo do Starého Dvora, naopak více terénní a kratší cesta vede od rozcestí Peklo u Hedvikova doleva po červené podél malého potoka. Tato cesta bývá blátivá a je vhodná jen pro horská kola a jezdce příliš nehledající pohodlné cesty. V každém případě se dostaneš do Starého Dvora, odkud už pojedeš dál po červené.

Přečti si také:   Co s sebou na festival: Od ochrany před deštěm až po tu jinou

Široké polní cesty tě dovedou do Skoranova, za nímž značka stoupá ke Kozímu hřbetu. To je nejvýraznější stoupání po cestě, po hřebeni pokračuj až do Vápenného Podola a od něj se jede převážně z kopce až do konce cesty. Z Podola sleduj značení CT 4208, alternativně mohou zájemci o větší terény volit místo ni i modrou značku vedenou víc vlevo podél Podolského potoka. Obě cesty směřují do Heřmanova Městce.

Železné hory

Název Železné hory se v latinské podobě „Montes Ferrei“ objevuje už ve Zbraslavské kronice ze 13. století. Jedná se o nesmírné zajímavou a cennou oblast, a proto zde byla v roce 1991 vyhlášena chráněná krajinná oblast Železné hory. Pestrá a rozmanitá krajina je tvořena původními bukovými lesy, hlubokými údolími, loukami a poli.

V Železných horách je zachováno několik hradů, zejména Lichnice nad Třemošnicí, dále taky Oheb, Vildštejn, Rabštejnek a Žumberk. Ze zdejších kopců je možné spatřit při dobrém počasí Krkonoše, Orlické hory, Českomoravskou Vrchovinu i Polabí.

Oblast je super taky pro celoroční pohodu. V letním období patří mezi nejvíce navštěvované oblasti s možností koupání například Seč, Kraskov a Konopáč.

Heřmanův Městec

První dochovaná zpráva o Heřmanově Městci pochází z roku 1325. Město však bylo založeno již na konci 13. století, kdy Heřman z Lichtenburku kolonizoval kraj kolem hradu Lichnice. Střed města byl v roce 1989 vyhlášen městskou památkovou zónou.

Povést vypráví, jak měl Vladyka Heřman se svou ženou dvanáct synů. Ti po smrti rodičů vybudovali Heřmanův Městec a po nějakém čase začali ve svém panství loupit. Proti tomu zakročil král se svým vojskem a město oblehl. Heřmanovští však vyslali svým soukmenovcủm po toku řeky list leknínu jako symbol prosby o pomoc. Sousedé přitáhli na pomoc a královské vojsko bylo poraženo. Od té doby má Heřmanův Městec v erbu list leknínu jako připomínku králova úleku. No nezní to jako pohádka se šťastným koncem? Užij si cyklovýlet, a kdyby bylo potřeba více info, obrať se na místní znalce:

  • Informační centrum: nám. Míru 288, Telefon: 469 625 147, infocentrum@mesto-hm.cz, www.hermanuy-mestec.cz

Hledáš i další tipy na cestování? Mrkni na další tipy na výlety nebo se rovnou vydej do zahraničí na studijní pobyt.