Alkohol je metaforicky nazýván jako metla lidstva. Z archeologických nálezů je patrné, že jej znali již staří Číňané a začali mu holdovat před 9 000 lety. Pivo údajně znali už staří Sumerové, Egypťané či Slované. Opojný nápoj neztrácí na oblibě ani ve 21. století. Někdo pije s mírou, někdo s Mírou, ale bohužel bez míry.

Trocha chemie

Alkoholy jsou chemické sloučeniny, konkrétně se jedná o deriváty uhlovodíků, v nichž jsou atomy uhlíku nahrazeny hydroxylovou skupinou. Jejich využití je široké, uplatnění najdou v průmyslu potravinářském, kosmetickém a chemickém. Nejpoužívanější jsou methanol a ethanol. Ethanol, lidově špiritus, jistě znáš jako součást alkoholických nápojů. Celosvětově jde o akceptovanou omamnou látku.

Strašák zvaný alkohol

Alkoholické nápoje tvoří součást našich životů. Ovšem pozor! Tato legální droga může být dobrý sluha, ale zlý pán. V malém množství ti navodí pocit euforie, uvolnění. Pokud to s pitím přeženeš, otupí ti mysl i všechny smysly, zhorší se koordinace pohybů, dojde ke snížení schopnosti rychle reagovat, sníží se vnímavost a rozumné uvažování, bývají odstraněny veškeré zábrany. Přemírou jeho konzumace poměrně snadno a rychle vzniká závislost. U konzumenta se vyvine závažné onemocnění – alkoholismus.

zavislost-na-alkoholu

Sociální patologický jev

Alkoholismus neboli závislost na alkoholu či opilství je závažné onemocnění, smrtelná, nevyléčitelná a všeničící nemoc. Nezřízené opíjení komplikuje život jedinci i celé jeho rodině. Postupně zasahuje do oblasti sociální, pracovní i ekonomické. Dojde k podlomení psychické i fyzické kondice, což může vyústit až v tzv. delirium tremens, tedy v život ohrožující stav, který vzniká po přerušení užívání alkoholu, např. při hospitalizaci. Pacient trpí halucinacemi, nejčastěji se mu zjevují bílé myši. Pokud si jedinec závislost připustí, srovná se s tímto faktem a přijme ho, získá obrovskou šanci tohoto démona porazit a opustit peklo na zemi.

Přečti si také:   Tipy na 4 aplikace pro iPad, které ocení každý student

Jak poznám závislost?

Existuje několik příznaků, podle nichž se nechá celkem snadno rozpoznat, zdali máš problém s alkoholem.

  1. Touha se napít. Bažení čili craving
  2. Ztráta kontroly nad množstvím vypitého alkoholu i nad sebou samým
  3. Nárůst tolerance na vypité množství alkoholu
  4. Nutnost užívat alkohol, aby se jedinci netřásly ruce, aby se mohl soustředit, aby mohl beze strachu řídit…
  5. Pokračování v užívání i přes jasné signály, že je něco v nepořádku
alkohol-zavislost-jak-se-ji-zbavit

Jmenuji se … a přiznávám závislost na alkoholu

Pokud si toto přiznáš, vyhrál jsi bitvu, ale ne celou válku. Léčba závislosti je běh na dlouho trať. Problémy se dají řešit buď ambulantně, nebo hospitalizací v léčebném zařízení. Dostat se do takového zařízení je obvykle na doporučení psychiatra. Léčba však může probíhat i v rámci docházení do kliniky. Tu doporučí obvodní lékař, nebo si stačí ve vyhledávači zadat psychiatrie + město, například pro hlavní město „psychiatrie Praha“ a vyskočí ambulance a jména doktorů, které lze s tímto problémem navštívit.

Návrat do normálního života s sebou přináší řadu nástrah a nebezpečí v podobě společenských akcí, oslav či pouhého posezení s rodinou a přáteli. Okolí mnohdy nechápe, že alkoholismus je recidivující onemocnění, že někdy stačí jeden jediný lok a nešťastník se znovu dostává na scestí a rozjede se celý koloběh znovu.