Nevzali tě na vysněnou vysokou školu? Ještě není potřeba házet příslovečnou flintu do žita a shánět brigádu v nejbližší pobočce rychlého občerstvení. Po nepovedených přijímacích zkouškách máš stále možnost se odvolat. Jak to funguje a jak napsat odvolání na vysokou školu? Co by v něm nemělo chybět a které argumenty ti mohou pomoci?

Jak napsat odvolání na vysokou školu a kdy má smysl jej posílat

Odvolání lze napsat za předpokladu, že uchazeč nebyl přijat na VŠ nebo VOŠ. Toto právo mu zakládá přímo zákon o vysokých školách. Každoročně se tímto způsobem na vysněnou vysokou školu mnozí zájemci ještě dostanou.

A to jednoduše proto, že někteří z jejich úspěšnějších kolegů byli přijati na více škol, ale vyberou si jen jednu. Na méně preferovanou VŠ, kde byli u přijímacích zkoušek rovněž úspěšní, tak nakonec nenastoupí a kýžené místo se uvolní pro další zájemce.

Jakou šanci má takový student-čekatel, že odvolání skutečně „zabere“? Lze říci, že čím těsněji skončíš pod pomyslnou čarou za posledním přijatým uchazečem, tím vyšší je šance, že právě odvolání bude tím, co rozhodne o tvém přijetí.

Ovšem pozor, v tomto případě se jedná o tzv. odvolání na VŠ z kapacitních důvodů. Tedy o případ, kdy se na školu hlásí více talentovaných zájemců, než je daný obor schopen pojmout. Pokud máš méně bodů, než vyžadují obecné podmínky přijetí ke studiu, odvolání nepomůže.

Jak napsat odvolání proti rozhodnutí a jaké náležitosti jsou nutné

Samotné odvolání na vysokou školu mívá jen v některých případech volnou formu. Chybět by v něm za těchto okolností však ani tak neměly některé nutné náležitosti. V první řadě se jedná o jméno uchazeče, dále datum a místo přijímacího řízení a samozřejmě i obor, na který se hlásíš. Některé školy však, pozor, studentům usnadňují tento oficiální úkon tím, že používají předtištěné vzory.

Samozřejmostí je v žádosti určitě slušné a kultivované vyjadřování, spisovný jazyk a absence pravopisných chyb. Chceš přece v nejlepším světle předvést, o koho by daná škola tvým nepřijetím přišla. V případě některých oborů může být žádoucí v odvolání poněkud více popustit uzdu své kreativitě, nicméně strohým „úředním“ tónem nic nezkazíš na většině škol.

Přečti si také:   3 typy letních táborů v zahraničí: Který ti padne?

Dále je nutné uvést, proti čemu se vlastně odvoláváš. Nejčastěji se píše odvolání proti rozhodnutí děkana, případně rektora. Následně jej ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu, který rozhodnutí vydá, zašli na správnou adresu.

Pozor, začít sepisovat odvolání sice můžeš prakticky hned, ale rozhodně ho nepodávej už v okamžiku, kdy ti přišly výsledky přijímací zkoušky. Skutečně musíš počkat až na oficiální vydání onoho rozhodnutí.

Jaké argumenty uvést

Do odvolání je potřeba uvést rovněž důvod, proč by ti škola měla dát ještě šanci. Tento argument je zcela klíčový. Nejvýraznější šanci na to zvrátit nepříznivé rozhodnutí máš v okamžiku, pokud v něm roli sehrály objektivní faktory.

Mohou to například být nevhodné podmínky během psaní testu, jako je nadměrný hluk, který ti zabránil se dobře soustředit, případně nedostatek času. Vysoké školy v některých případech „slyší“ i na zdravotní indispozici adepta.

Pokud máš pocit, že ti ublížilo testovací zadání, které bylo nejednoznačné, či dokonce chybné, můžeš na to v odvolání rovněž poukázat. Ovšem pozor, taková argumentace je chůzí po značně tenkém ledě. Jednoznačně by z tvých slov neměla být patrná snaha za každou cenu najít chybu na straně univerzity. Ve svůj prospěch můžeš obrátit pouze faktické nedostatky v pojetí jednotlivých úloh.

Vhodné je také uvést, co přesně tě motivuje ke studiu daného oboru. Zájmem o studijní obor a snahou lze do značné míry „dohnat“ v konkurenci ne zcela postačující znalosti. Nicméně než se pustíš do exaltovaného líčení, kterak na studiu na této škole prakticky závisí celý tvůj život, je na místě se podívat na web dané instituce a ověřit si, zda právě tento argument je ten, který potřebuje daná škola slyšet. Některé univerzity výslovně uvádějí, že zájem o obor není dostačujícím argumentem použitelným do odvolání na vysokou školu.

Až se tam dostaneš, vzpomeň si na nás, poradíme, jak se učit na státnice.