Honeywell jako generální partner soutěže SHE STEM AWARD vyzývá studentky technických oborů, aby se svými bakalářskými pracemi soutěžily o jedinečné ocenění a předvedly tak své znalosti. Přihlášky na webu sheaward.cz jsou čerstvě otevřené. Vítězka bude mít možnost prezentovat svou práci na konferenci WE Local Conference 2023 v Barceloně.

Ceny SHE STEM AWARD vyzdvihují úspěchy studentek oborů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika), v nichž jsou ženy stále velmi nedostatečně zastoupeny. Přihlášky do druhého ročníku této ceny se právě otevřely, termín odevzdání materiálů je 30. září 2022.

Studentky se mohou přihlásit zasláním svých bakalářských prací dokončených v období od října 2021 do září 2022. Osm vybraných studentek představí své práce na finálové akci v areálu společnosti Honeywell v Brně. Odborná porota z nich vybere vítězku, která svou práci odprezentuje na konferenci v Barceloně (datum bude upřesněno). Cena zahrnuje cestu, ubytování, registraci na konferenci a také prohlídku Barcelony s průvodcem.

she-stem-award-logo

Honeywell podporuje ocenění SHE STEM AWARD jako součást svého úsilí o začlenění a rozmanitost (I&D) s cílem nabídnout ve společnosti ženám skvělé místo pro práci. Zaměstnankyně napříč společností se již nyní podílejí na vývoji špičkových technologií po celém světě. V České republice je v týmu Honeywellu mnoho žen, které jsou špičkovými expertkami ve svých oborech, jako je letectví, městská letecká mobilita, ochranné oděvy a mnoho dalších. „Víme, že ženy patří do technických oborů a mohou světu přinést úžasné věci. Víme také, jak důležité jsou mezinárodní zkušenosti, protože lidé v našem týmu mají příležitost trávit řadu let v pobočkách společnosti Honeywell po celém světě. Podporujeme proto i mezinárodní rozměr SHE STEM AWARD – účast vítězky na mezinárodní konferenci,“ vysvětluje Michal Závišek, General Manager společnosti Honeywell Technology Solutions.

Brněnská pobočka Society of Women Engineers (SWE) pořádá soutěž ve spolupráci se společností Honeywell. „Tento projekt jsme zahájili, abychom pomohli studentkám nastartovat jejich kariéru. Náš program pomáhá soutěžícím zlepšit prezentační dovednosti, rozšířit profesní síť a získat významný záznam do životopisu,“ zdůrazňuje Jarmila Musil Nováková z pobočky SWE Brno.

Přečti si také:   4 tipy, jak se stát milionářem v mladém věku

Vítězka prvního ročníku Ivana Suchánková svou práci v oblasti biotechnologií nedávno představila na evropské WE Local Conference 2022 v Londýně. Její bakalářská práce s názvem Comparison of the ability of capsid proteins of selected flaviviruses to assemble nucleocapsid under in vitro conditions se týká tématu, kterému se věnovala během studia na VŠCHT i při současném studiu na Univerzitě v Uppsale ve Švédsku. „Soutěž mi dala příležitost zdokonalit se v prezentačních dovednostech a společně s mentorem zajištěným organizátory se zaměřit na schopnosti, které využiji v dalším studiu a profesním životě. Velkým zážitkem byla účast na konferenci v Londýně, kde jsem měla možnost poznat mnoho inspirativních kolegů,“ říká Ivana Suchánková.

ivana-suchankova-na-we-local-conference-v-londyne

Honeywell Technology Solutions (HTS) Česká republika je držitelem více než 100 patentů. Technologické centrum se zaměřuje na podporu vesmírných programů EU, pracuje na projektech, jako je mise Evropské vesmírné agentury Proba-3, nebo na nové oblasti letectví včetně městské letecké mobility a elektrických letadel. Mezi další výzkum a vývoj v této oblasti, který probíhá v Brně, patří navigační a kokpitová řešení, fly-by-wire systémy, komunikační datové spoje a radarové systémy pro letadla. Dalšími oblastmi vyvíjenými a testovanými v centru HTS v Brně jsou řešení pro budovy a průmyslová zařízení, stejně jako osobní ochranné pomůcky a pokročilá řešení pro sklady. Honeywell v současnosti v České republice – ve svém areálu HTS v Brně, v závodě na výrobu leteckých komponentů v Olomouci a v kancelářích v Praze – zaměstnává přes 2000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků.

Society of Women Engineers (SWE), založená v roce 1950, je nezisková vzdělávací a servisní organizace, která umožňuje ženám uspět a dělat pokroky v inženýrství a být uznávány pro svůj zásadní přínos coby inženýrky a lídryně. SWE je hybnou silou, která buduje pozici inženýrství jako vysoce žádané kariéry pro ženy prostřednictvím řady školicích a rozvojových programů, networkingových příležitostí a stipendií spolu s osvětou a podpůrnými aktivitami. SWE má více než 40 000 individuálních členek.

https://swe.org/

Pobočka SWE v Brně byla založena šesti inženýrkami na podzim 2018. Její misí je vzdělávat ostatní o možnostech inženýrství a poskytovat motivaci za pomoci průběžného networkingu, mentoringu a podpory.

http://czech-brno.swe.org/