Malé děti jsou jak houba, rychle nasávají veškeré nové informace, které k nim putují a zvládnou si je uchovat. Vědecké výzkumy po celém světě dokazují, že děti ve věku od 2 do 7 let se učí nejrychleji. Tohoto raného potenciálu je potřeba využít a začít s ním co nejdříve pracovat, abychom vytvořili kvalitní základ pro pozdější studium jazyků. Jaká je však nejvhodnější technika a způsob, jak s tak malými dětmi začít tak důležitý proces? Ideálním řešením je zvolit docházkové skupinové kurzy AJ pro předškoláky, které angličtinu vyučují hravou a zábavnou formu, takže se děti učí přirozeně a s radostí.

Svět příležitostí 

V dnešní globalizované společnosti je znalost více než jednoho jazyka velkou výhodou. Děti, které se začnou učit cizí jazyk v předškolním věku, mají lepší šance na úspěch v budoucnosti, ať už se jedná o studium, cestování nebo práci. Z těchto důvodů je výuka cizího jazyka v předškolním věku důležitá pro další rozvoj dítěte. A s metodou Wattsenglish to může být zábavné a efektivní zároveň.

Škola hrou

Tyto kurzy pro předškoláky si kladou za cíl zaujmout děti natolik, že si při hře ani neuvědomí, že se vlastně učí. K tomu jsou využívány ověřené postupy a metody jako je , kterou založil rodilý Brit Steve Watts. Při výuce děti v těchto kurzech málokdy uvidíte sedět v lavicích jako ve škole, většinou jsou někde v pohybu nebo na koberci. Během vyučovacích hodin hrají děti s lektory různé hry, zpívají písničky, vykládají si pohádky a koukají na různá zábavná videa. Další zásadou, kterou se v kurzech řídí je individuální přístup, kterého se snaží docílit díky malým skupinkám, zpravidla okolo 3 až 6 žáků. Díky tomuto individuálnímu přístupu mají děti možnost se více vyjádřit a lépe si tak dané věci zapamatovat. 

Přečti si také:   Vypracovaná povinná četba 3: MÁJ
AJ pro předškoláky, děti ve třídě s učitelkou

Přirozené osvojení cizí řeči

Lektor s žáky při výuce mluví pouze anglicky, tím docílí rychlejší a intenzivnější výuky. Formou nápodoby děti lépe pochopí význam používané slovní zásoby a naučí se na ně reagovat, aniž by věděly, co přesně znamenají. Tato metoda tak vytváří podobné podmínky jako v bilingvních rodinách, kde oba rodiče mluví rozdílným jazykem. V takových případech dítě ještě neumí ani zformulovat větu, ale krásně chápe, co mu člověk říká a co po něm požaduje. Takto se cizí jazyk osvojuje stejně přirozeně jako mateřská řeč

Udržení pozornosti

K udržení pozornosti lektorovi při kurzech pomáhají dva maňásci Steve a Maggie, které děti naprosto milují. Udržet pozornost není jednoduché, proto je výuka sestavena z bloků po 5 až 10 minutách, aby děti moc nezatěžovala. Dle aktuálního rozpoložení skupiny jsou střídány aktivity pohybové či zklidňující.